Những kiến nghị của bà con nông dân sẽ được đưa vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội

VTV
Thứ hai, 28/09/2020
Tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân lần thứ 3, người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh, Hội nghị lần này diễn ra đúng thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành. Do đó, những kiến nghị, đề xuất của bà con nông dân nêu lên, các tỉnh, thành nghiên cứu, đưa vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng.
Bình luận
Xem thêm