Những mảnh đời "3 Không" còn sót lại ở Hà Nội

Ngọc Hải
Thứ năm, 19/08/2021
Không nhà cửa, không công việc, không có tiền, đó là hoàn cảnh "3 không" của những lao động nghèo giữa lòng Thủ đô ngay lúc này. Các công trình bị ngưng trệ, chủ thầu không có khả năng chi trả tiền lương, những người là lao động tự do từ tỉnh lẻ bị mắc kẹt đang lâm vào hoàn cảnh hết sức éo le.
Bình luận
Xem thêm