Nông dân chương mỹ chỉ có “theo ý giời” mới bền vững

Văn Ngọc
Thứ sáu, 15/05/2020
Đối với vùng cây chuyên canh có múi như huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vài năm trở lại đây, người nông dân đã chuyển hướng canh tác thuận tự nhiên. Theo họ, chỉ có cách tuân theo những quy luật tự nhiên hàng ngàn đời, mà họ hay nói vui là “theo ý Giời”, thì nông nghiệp mới bền vững.
Bình luận
Xem thêm