Nông nghiệp Việt Nam vượt đại dịch Covid-19: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng

Văn Ngọc
Thứ năm, 24/12/2020
Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp Việt Nam đã biết cách biến khó khăn thành cơ hội để tiếp cận những thị trường vô cùng tiềm năng. Nhờ vậy, năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn đạt 41,25 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2019; thặng dư thương mại toàn ngành đạt 10,4 tỷ USD, tăng 6,5%.
Bình luận
Xem thêm