Nước hồ Tây có dấu hiệu ô nhiễm, bất ngờ chuyển màu xanh rêu đậm

Trọng Hiếu
Thứ sáu, 02/04/2021
Trước tình trạng nước hồ Tây bất ngờ chuyển màu xanh đậm, có dấu hiệu ô nhiễm với nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội triển khai gấp nhiều giải pháp cải thiện chất lượng nước hồ.
Bình luận
Xem thêm