Phát hiện nhiều núi lửa hoạt động trên sao Kim

Tuấn Anh
Thứ tư, 22/07/2020
Các nhà nghiên cứu phát hiện 37 cấu trúc hình chiếc nhẫn trên bề mặt sao Kim được cho là núi lửa vẫn đang hoạt động và phát triển.
Bình luận
Xem thêm