Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Nhiều tổ chức cứu trợ chủ yếu đến chỗ dễ"

Nguyễn Chương
Thứ tư, 21/10/2020
“Từ thực tế chuyến đi của tôi, quá nhiều đoàn cứu trợ chỉ đi vào chỗ thuận lợi giao thông, còn những chỗ khó thì chưa vào. Chính vì thế có chỗ nhận được nhiều, có chỗ chẳng có gì…” - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định sau chuyến thị sát, kiểm tra ở vùng ngập lụt tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Bình luận
Xem thêm