“Quách Gia bất tử, Ngọa Long bất xuất”: Thật sự Gia Cát Lượng kém Quách Gia?

Nguyễn Lê
Thứ bảy, 20/03/2021
Nói về Tam Quốc, có một câu nói lưu truyền trong dân gian rằng "Quách Gia bất tử, Ngọa Long bất xuất", nghĩa là nếu Quách Gia không chết, Gia Cát Lượng sẽ chẳng dám ra ngoài để giúp Lưu Bị.
Bình luận
Xem thêm