Quái nhân sở hữu 24 nhân cách gây án nghiêm trọng tại Mỹ nhưng đều được trắng án

Lê Trang
Thứ hai, 13/07/2020
Billy Milligan đã bắt cóc và hiếp dâm nhiều phụ nữ nhưng đều được trắng án với lý do các nhân cách khác đã gây ra hành vi phạm tội đó.
Bình luận
Xem thêm