Quảng Ninh: Lớp học võ miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nguyễn - Đỗ Cường
Thứ ba, 07/07/2020
Tại Tp. Hạ Long có một lớp học võ đặc biệt. Tại đây chỉ toàn các em nhỏ khuyết tật và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở đây, không những các em được học võ, mà hơn hết là được học về những kỹ năng sống quý giá để vươn lên, hòa nhập với cuộc sống.
Bình luận
Xem thêm