Quảng Trị: Giảm nghèo từ việc nâng cao kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên nghèo

PV
Thứ hai, 04/01/2021
Hơn 4000 hộ gia đình có phụ nữ và thanh niên tại 2 vùng miền núi Đăk Krong và Hướng Hóa (Quảng Trị) đã được tiếp cận các phương pháp quản lý tài chính tiết kiệm và phát triển sinh kế, để nâng cao kỹ năng, thúc đẩy quá trình thoát nghèo. Từ chỗ là hộ nghèo, cận nghèo, mỗi gia đình đã dần dần cải thiện cuộc sống.
Bình luận
Xem thêm