Quýt hồng Lai Vung - Giá bán thị trường Tết khá cao

PV
Thứ tư, 03/02/2021
Do ảnh hưởng của hiện tượng vàng lá, thối rễ, gân xanh trên cây có múi nên sản lượng quýt hồng năm nay của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã giảm nhiều so với mọi năm. Thế nhưng bù lại, chất lượng trái và giá bán năm nay tương đối tốt, nhà vườn cũng có cái tết an vui.
Bình luận
Xem thêm