Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân

PV
Thứ sáu, 01/01/2021
Với thế mạnh là nông nghiệp, An Giang luôn hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Và với cách thức thực hiện đề án: "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" như hiện nay cho thấy tỉnh An Giang đã, đang và sẽ khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa.
Bình luận
Xem thêm