Sản phẩm OCOP: Thành phố Chí Linh xây dựng thương hiệu nếp cái hoa vàng An Lạc và Văn An

PV
Thứ ba, 08/12/2020
Xây dựng thương hiệu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị của sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường. Thành phố Chí Linh (Hải Dương) đang xây dựng thương hiệu nếp cái hoa vàng An Lạc và Văn An thành sản phẩm OCOP năm 2020.
Bình luận
Xem thêm