Sớm nghi ngờ, sao Gia Cát Lượng không trừ khử Ngụy Diên khi còn sống?

Nguyễn Lê
Thứ sáu, 02/04/2021
Việc Gia Cát Lượng không vội trừ khử Ngụy Diên dù từ sớm đã đem lòng nghi ngờ vốn xuất phát từ một lý do không hề khó hiểu.
Bình luận
Xem thêm