Sơn La: Chỉ có nông nghiệp thuận tự nhiên mới đem lại lợi ích bền vững - 114831

Thứ tư, 27/05/2020
Thay vì theo đuổi những loại giống cây trồng sử dụng nhiều thuốc BVTV và các chế phẩm hóa học, thì nay tỉnh Sơn La đã chuyển đổi mạnh mẽ, phát triển nông nghiệp với nhiều loại cây ăn quả được canh tác theo hướng thuận tự nhiên, thân thiện với môi trường.
Bình luận
Xem thêm