Sơn La: Đẩy lùi đói nghèo nhờ liên kết sản xuất

Pv
Thứ sáu, 12/03/2021
Bằng việc tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết, nông sản của người dân xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã có đầu ra ổn định, nâng cao giá trị. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, đói nghèo được đẩy lùi.
Bình luận
Xem thêm