Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc

Văn Ngọc - Quốc Hưng
Thứ tư, 06/01/2021
Khai thác tiềm năng, lợi thế trên 20.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La, cùng hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Trong giai đoạn 2021-2025, Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc, có sản phẩm thủy sản xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.
Bình luận
Xem thêm