Sơn La: Phát triển cây ăn quả trên đất dốc, hướng đi tốt nhất để huyện vùng cao thoát nghèo

Văn Ngọc - Quốc Hưng
Thứ năm, 14/01/2021
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, diện tích cây ăn quả chất lượng cao ở Bắc Yên, tỉnh Sơn La từng bước được mở rộng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc.
Bình luận
Xem thêm