Sơn La: Tìm chỗ đứng cho sản phẩm OCOP

Quốc Hưng
Thứ bảy, 20/03/2021
Khoai sọ, chè Phổng Lái, cá sông Đà... để các sản phẩm OCOP này có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, từ đó tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Bình luận
Xem thêm