Sugar Baby - Sugar Daddy (Kỳ 3): Mua bán dâm núp bóng quan hệ Sugar Baby sinh viên-Sugar Daddy

Nhóm PV điều tra
Thứ năm, 08/04/2021
Tiếp tục câu chuyện về mối quan hệ Sugar baby- Sugar Daddy. Nếu theo hợp đồng tình cảm, thì dừng lại ở quan hệ tình tiền...Thế nhưng ẩn sau vở bọc bố con nuôi- tình tiền kia là hình thức mua bán dâm trá hình. Hãy cùng vén tấm màn bí mật này qua câu chuyện cụ thể của một số baby sinh viên.
Bình luận
Xem thêm