Tác động của dịch Covid-19, hình thức Vu Lan online lên ngôi

Ngọc Quang, Phương Nga
Thứ tư, 26/08/2020
Tháng 7 âm lịch được coi là tháng đặc biệt, khi mùa Vu lan đang đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch covid-19 chưa hoàn toàn được kiểm soát, thì đã có những cách thực hiện khóa lễ Vu Lan rất độc đáo dành cho người dân.
Bình luận
Xem thêm