Tác động nào đã kìm hãm sự phát triển diện tích trồng sen vùng Tháp Mười?

PV
Thứ ba, 06/04/2021
Là vùng phát triển mạnh diện tích trồng sen và kết hợp với du lịch trải nghiệm ẩm thực. Tuy nhiên, hiện ở Mỹ Hòa (An Giang) chỉ còn lác đác vài hộ vừa trồng sen vừa khai thác dịch vụ này. Dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên sen... đã tác động kép ảnh hưởng đến nông dân nên nhiều người đã chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.
Bình luận
Xem thêm