Tam quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng đã âm thầm che giấu 1 "ý đồ", đến chết Lưu Bị vẫn không nhận ra

Nguyễn Lê
Thứ năm, 28/01/2021
Phò tá Lưu Bị, nhưng Gia Cát Lượng lại che giấu 1 bí mật mà đến lúc chết Lưu Bị cũng không phát hiện ra. Ý đồ này của Khổng Minh có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện Tam quốc khi ấy?
Bình luận
Xem thêm