Tam quốc diễn nghĩa: Rợn người cảnh Hoa Đà khoét thịt, cạo xương, Quan Vũ vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ

Nguyễn Lê
Thứ sáu, 26/03/2021
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Hoa Đà khoét thịt, cạo xương ở vai của Quan Vũ để loại bỏ chất độc do mũi tên bắn trúng. Trong quá trình Hoa Đà chữa trị, Quan Vũ không hề kêu đau đớn mà còn thản nhiên ngồi đánh cờ.
Bình luận
Xem thêm