Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Sơn La cao hơn 55% so với trung bình của cả nước

Văn Ngọc - Quốc Hưng
Thứ bảy, 27/02/2021
Sơn La đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các sản phẩm nông nghiệp có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp bình quân/năm giai đoạn 2016-2020 dự ước 4,2%, cao hơn 55% so với trung bình của cả nước.
Bình luận
Xem thêm