Tây du ký: Yêu quái nào khiến Phật Tổ cũng không muốn trực tiếp đối đầu?

Anh Văn
Thứ sáu, 12/03/2021
Trong tây du ký, Thanh Ngưu quái nguyên là con trâu xanh, vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Nó trộm Kim Cang Trát xuống trần hóa làm yêu tinh Ðộc Giác Tỷ còn gọi là Độc Giác Tỷ Đại Vương hùng cứ ở động Kim Đâu.
Bình luận
Xem thêm