Thanh Hóa: Gần 600 cán bộ dân số đứng trước nguy cơ mất việc

Lưu Tuấn - Văn Ngọc
Thứ sáu, 31/07/2020
Mới đây tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bỏ chức danh không chuyên trách dân số đối với đội ngũ cán bộ xã. Hệ quả là gần 600 nhân sự đứng trước nguy cơ mất việc, trong đó nhiều người đã có thời gian công tác hàng chục năm. Rõ ràng, công tác sắp xếp, quy hoạch ngành y tế của Thanh Hóa đang tồn tại những bất cập.
Bình luận
Xem thêm