Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Giai cấp nông dân phải mạnh cả về kinh tế và chính trị”

Truyền Hình Dân Việt
Chủ nhật, 13/12/2020
Trong Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh: “Giai cấp nông dân phải mạnh cả về kinh tế và chính trị”
Bình luận
Xem thêm