Thủy Hử: Lý do gì khiến Lỗ Trí Thâm xuống tóc làm hòa thượng

Anh Văn
Thứ bảy, 23/01/2021
Lỗ Trí Thâm là một trong những nhân vật kinh điển trong Thủy Hử. Ông tên là Lỗ Đạt, biệt hiệu Hoa hòa thượng, pháp danh Trí Thâm, là người Vị Châu, bởi đã từng làm Đề hạt, nên còn gọi là Lỗ Đề hạt.
Bình luận
Xem thêm