Tổ chức Bánh mỳ thế giới (Đức) sẽ tài trợ 800.000 EUR để bảo vệ rừng ngập mặn tại Cà Mau

Đỗ Cường
Thứ tư, 17/03/2021
Dự án "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương" do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa được phê duyệt.
Bình luận
Xem thêm