TỌA ĐÀM: Đẩy mạnh triển khai hoạt động dán nhãn xanh và chứng nhận nhãn xanh đối với sản phẩm thân thiện với môi trường

Truyền Hình Dân Việt
Thứ năm, 20/05/2021
Chương trình Nhãn xanh Việt Nam được hình thành hơn 10 năm nay với mục tiêu tăng cường sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nhãn xanh ngày càng đi vào cuộc sống sâu rộng hơn. Tuy nhiên, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp vẫn còn chưa thực sự quan tâm đến Chương trình có ý nghĩa đặc biệt này.
Bình luận
Xem thêm