Top 5 mảng kinh doanh trong ngành nông nghiệp “ăn nên làm ra” nhất năm 2021

Đỗ Cường
Thứ ba, 06/04/2021
Theo báo cáo Nghiên cứu và Thị trường vào năm 2020 định giá, mảng kinh doanh nông sản toàn cầu đạt 3,5 nghìn tỷ USD, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng của các nền kinh tế thông qua việc sử dụng khoảng 1,4 tỷ người trên khắp thế giới. Dưới đây là top 5 mảng kinh doanh sẽ đóng góp to lớn vào GDP thế giới năm 2021.
Bình luận
Xem thêm