TP Hà Giang “thay da đổi thịt” nhờ thành công trong xây dựng NTM

Nguyễn Chương - Diệp Linh
Thứ hai, 03/08/2020
Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Hà Giang đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại địa phương được cải thiện rõ rệt.
Bình luận
Xem thêm