Trích đoạn phim Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Vân tả xung hữu đột giữa hàng vạn quân Tào để cứu Ấu Chúa

Anh Văn
Thứ ba, 23/03/2021
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Triệu Vân đơn phương độc mã tả xung hữu đột, lao thẳng vào vòng vây quân Tào, giết chết vô số tướng địch. Khâm phục sức mạnh, dũng khí danh tướng Thục Hán, Tào Tháo đánh giá Triệu Vân dũng mãnh hơn cả Lã Bố.
Bình luận
Xem thêm