Trích đoạn phim Thủy Hử: Lâm Xung quyết tử chiến với đại đao Quan Thắng

Nguyễn Lê
Thứ bảy, 13/03/2021
Trong Thủy Hử, khi Lâm Xung quyết đấu Quan Thắng, Tống Giang đã phải thốt lên: “Hai hổ đánh nhau sẽ có một con bị thương”. Điều này cho thấy nếu 2 võ tướng này tiếp tục giao đấu chắc chắn sẽ tạo ra một trận long trời lở đất.
Bình luận
Xem thêm