Trích đoạn Tam quốc diễn nghĩa: Màn đối đáp thể hiện khí phách anh hùng của Lưu Bị trước Tào Tháo

Nguyễn Lê
Thứ ba, 06/04/2021
Trong phim Tam quốc diễn nghĩa, sau khi nương nhờ Tào Tháo một thời gian, Lưu Bị đã xin Tào Tháo cho mình rời đi. Lúc này Lưu Bị đã có một màn đối đáp cực hay trước Tào Tháo, khiến người xem vô cùng thích thú.
Bình luận
Xem thêm