Trích đoạn Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tào Tháo luận thất bại và bài học cuộc sống

Anh Văn
Thứ tư, 10/03/2021
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo đem 83 vạn đại quân để chinh phạt phương Nam, nhưng vẫn thất bại trước 5-6 vạn quân của liên minh Tôn Lưu. Vậy Tào Tháo thất bại do đâu? Chúng ta cần rút ra bài học gì về thất bại này?
Bình luận
Xem thêm