Trích đoạn tam quốc diễn nghĩa: Uống rượu luận anh hùng, Tào Tháo lật tẩy bộ mặt thật của Lưu Bị

Anh Văn
Thứ ba, 20/04/2021
Trích Tam quốc diễn nghĩa "Uống rượu luận anh hùng" đã ngợi ca Lưu Bị - một con người khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoan. Diễn biến đoạn trích như thế nào, điều gì hấp dẫn. Mời các bạn xem lại đoạn trích "Uống rượu luận anh hùng".
Bình luận
Xem thêm