Trong 3 đồ đệ phò tá Đường Tăng, tại sao Phật Tổ Như Lai chỉ phong mình Tôn Ngộ Không thành Phật?

Anh Văn
Chủ nhật, 21/02/2021
Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, cả ba người đều đã có những cống hiến trên suốt chặng đường lấy kinh. Nhưng, vì sao Phật Tổ Như Lai chỉ phong cho một mình Tôn Ngộ Không thành Phật?
Bình luận
Xem thêm