Trồng "rau hoàng đế", nông dân Bắc Ninh liên kết thành lập chi hội nghề nghiệp măng tây xanh

Nguyễn Chương - Khương Lực
Thứ bảy, 05/09/2020
Ngày 4/8, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra mắt Chi hội nghề nghiệp măng tây xanh tỉnh Bắc Ninh với 32 hội viên. Đây là mô hình chi hội măng tây đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh.
Bình luận
Xem thêm