Tự đầu độc bằng rác thải điện tử, người dân Yên Thịnh chấp nhận để xây nhà lầu - 19374

Thứ tư, 03/06/2020
Rác thải điện tử chất như núi, lưu cữu hàng năm nay dọc theo đường vào thôn Yên Thịnh. Không khí, đất, nước ngầm ở đây bị bao vây bởi vô số những hợp chất hóa học độc hại thải ra từ đống rác thải điện tử khổng lồ kia. Thế nhưng, để giải cứu cho làng đồng nát này như thế nào, thì ai cũng lắc đầu.
Bình luận
Xem thêm