Tuân thủ những phương pháp sau bà con khỏi lo bệnh đạo ôn hại lúa

Phương Nga
Thứ hai, 29/03/2021
Bệnh đạo ôn là một trong những bệnh gây nguy hiểm nhất trên cây lúa. Khi dịch bệnh đạo ôn xảy ra trên diện rộng thì sự thiệt hại đến năng xuất và sản lượng sẽ rất lớn.
Bình luận
Xem thêm