Ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng con bò giống thương phẩm cao sản

PV
Thứ ba, 08/12/2020
Chăn nuôi bò đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, khi một con bò sinh sản có thể lãi hàng chục triệu đồng/năm. Tuy nhiên để có thể đạt lợi nhuận kinh tế cao này, thì biện pháp tối quan trọng là ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao chất lượng con giống.
Bình luận
Xem thêm