Vắng vẻ ngày đầu tuyển tình nguyện viên thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Nguyễn Chương
Thứ sáu, 05/03/2021
Bắt đầu từ chiều nay (5/3), Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) cùng Trường Đại học Y Hà Nội chính thức đăng tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac. Đây là vắc xin điều trị Covid-19 thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng.
Bình luận
Xem thêm