Vì sao Lã Mông giết Quan Vũ mặc cho Tôn Quyền nhiều lần cảnh báo?

Anh Văn
Thứ sáu, 12/03/2021
Động cơ đằng sau hành động truy cùng giết tận của Lã Mông với Quan Vũ là gì? Vì sao Lã Mông lại bấp chấp mệnh lệnh của Tôn Quyền để làm việc này?
Bình luận
Xem thêm