Video: Doanh nghiệp giấy ở Bắc Ninh xả nước thải độc hại vào đình làng

Nguyễn Chương - Khương Lực
Thứ bảy, 15/05/2021
Hơn 10 ngày qua, nước thải từ các doanh nghiệp sản xuất giấy ở Phú Lâm (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) xả thải như bùn đen đã tràn ngập vào sân đình xóm Hạ Giang. Lãnh đạo xóm Hạ Giang đã phải thuê máy múc đắp tạm bờ đất quây lại nhưng vẫn không chặn hết nguồn nước thải độc hại từ các nhà máy giấy chảy vào.
Bình luận
Xem thêm