Video: Thành phố Chí Linh sau 5 ngày phong tỏa vắng hiu hắt mặc dù sát Tết

Anh Phú
Thứ ba, 02/02/2021
Đường xá vắng vẻ, hàng quán đóng cửa, chốt kiểm soát được dựng lên khắp nơi. Sau 5 ngày phong tỏa, người dân TP Chí Linh đang phải dần quen với nhịp sống mới của nơi mà dịch covid-19 vẫn đang còn đâu đây.
Bình luận
Xem thêm