Vụ đông xuân ở phía Bắc đạt kỷ lục về cả năng suất và sản lượng lúa

PV
Thứ hai, 31/05/2021
Năng suất lúa vụ đông xuân ở miền Bắc ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn.
Bình luận
Xem thêm