Xem lại điển tích Thủy Hử: Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Anh Văn
Thứ năm, 25/02/2021
Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương là một trong những chương nổi tiếng nhất của bộ tiểu thuyết “Thủy Hử”. Đoạn trích nói về tài năng, lòng dũng cảm của Võ Tòng dù gặp nguy hiểm vẫn không nhụt chí, tự tin vào sức mạnh của bản thân.
Bình luận
Xem thêm